Bereken verzekeringspakket

Bereken verzekeringspakket zzp-ers

Dekking en soorten

Inventaris goederenverzekering

Inventaris/goederenverzekering:

Op de inventarisverzekering worden roerende zaken binnen het bedrijf verzekerd, U kunt hierbij denken aan zaken zoals, kasten, bureau, stoelen, stellingen enzovoorts. Inventaris kan worden verzekerd tegen nieuwwaarde of dagwaarde van de zaken.

Een inventaris/goederen verzekering is maatwerk dit is immers voor ieder bedrijf verschillend. Er bestaan verschillende soorten dekkingen voor een inventaris/goederenverzekering zo kan er gekozen worden voor een beperkte dekking of een uitgebreide dekking. Ook kunnen zaken zoals reclamezuilen, glas,en geld eenvoudig worden meeverzekerd op deze verzekering.

De goederen kunnen we verzekeren tegen inkoopwaarde of tegen kostprijs.

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is voor iedere ondernemer vrijwel onmisbaar. Op het moment dat U namelijk een opdracht uitvoert voor één van Uw klanten en U klant loopt hierdoor schade op kunnen zij U hiervoor aansprakelijk stellen. Hierdoor kan de voortzetting van Uw bedrijf ernstig gevaar lopen.

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dekt U o.a. de volgende risico\'s af:

 • Algemene aansprakelijkheid schade die door u of uw personeel wordt veroorzaakt
 • Werkgeversaansprakelijkheid: schade die uw werknemers oplopen tijdens hun werk, bijvoorbeeld arbeidsongevallen of beroepsziektes
 • Risicoaansprakelijkheid bijvoorbeeld schade waarvoor u als bezitter van een bedrijfsgebouw wordt aangesproken
 • Productenaansprakelijkheid schade die wordt veroorzaakt door een gebrek in een geleverd product
 • Bij een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven kunt Uzelf de te verzekeren som bepalen en de hoogte van het eigen risico.

Rechtsbijstandverzekering

Zakelijke rechtsbijstandverzekering

De zakelijke rechtsbijstandsverzekering zorgt voor passende juridische ondersteuning bij zakelijke geschillen met derden zoals bijvoorbeeld leveranciers, werknemers, afnemers enzovoorts.

Soorten modules/ dekkingen:

 • Verkeer
 • Bedrijfsvoering
 • Incasso
 • Inkoop en Verkoop
 • Eventueel uit te breiden met een particuliere dekking.
Construction all risk verzekering

Construction All riskverzekering | Car verzekering

Voornamelijk voor zzp-ers werkend met gereedschap.
Tijdens bouwwerkzaamheden kan er schade optreden een Construction All Risk verzekering (CAR-verzekering) biedt dekking tegen schade welke tijdens de bouw wordt veroorzaakt.

De CAR-verzekering
is voornamelijk bedoeld voor bouwbedrijven, hoofdaannemers, ondernemers en opdrachtgevers. Ook is er een aparte CAR-verzekering af te sluiten voor particulier partijen.

Er zijn verschillende soorten CAR-verzekeringen verkrijgbaar op de markt, veelal kiezen er veel aannemers voor om een zogenaamde doorlopende CAR-verzekering af te sluiten. Het is uiteraard ook mogelijk om voor een enkel project een afzonderlijke/ aflopende CAR-verzekering af te sluiten. Een uitgebreide CAR-verzekering biedt dekking tegen:

 • Het (bouw)werk zelf
 • Bestaande eigendommen van de opdrachtgever
 • Hulpmaterieel
 • Persoonlijke eigendommen van bouwdirectie en personeel
 • Transport van bouwcomponenten

Bedrijfsschadeverzekering

Bedrijfsschadeverzekering

Een bedrijfsschadeverzekering is een verzekering die het bedrijf/ de ondernemer verzekerd tegen stilstand van het bedrijf bijvoorbeeld bij een grote brand of enorme waterschade. De bedrijfsschadeverzekering vergoedt in principe alle kosten die verband houden met stilstand van het bedrijf zoals:
 • De doorlopende vaste kosten; (bijvoorbeeld salarissen van personeel, huur van het pand enzovoorts)
 • De extra kosten die U moet maken om Uw bedrijf operationeel te maken. (bijv huren van tijdelijke bedrijsruimte)
Het verzekerd bedrag bij een bedrijfsschadeverzekering is de brutowinst. De maximale uitkeringstermijn is normaal gesproken 52 weken. De premie is afhankelijk van het verzekerd belang de uitkeringstermijn en de gedekte oorzaken.
Vergelijk de premies van verschillende verzekeringen.

Vraag direct de gewenste verzekering aan met korting

Controleer Uw aanvraag welke U per mail krijgt toegezonden

Onderteken het formulier en retourneer deze naar ons kantoor

Bij wijzigingen of schade kunt U contact met ons opnemen.

Veelgestelde vragen

Welke verzekeringen heb ik nodig?
Als zzp-er heb je verschillende verzekeringen nodig. Wij van zzp-offerte.nl hebben een verzekeringspakket samengesteld welke U direct kunt afsluiten. De benodigde verzekeringen zijn samengesteld per beroepsgroep zo loopt een aannemer andere risico's dan bijvoorbeeld een accountant hierop is het pakket afgesteld. Welke verzekeringen kan ik afsluiten?

In het verzekeringspakket zijn de volgende verzekeringen af te sluiten.

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
 • Inventaris/goederenverzekering
 • Rechtsbijstandverzekering
 • CAR verzekering
 • Eigenvervoers verzekering/ goederentransportverzekering
Wie zijn jullie?

Wij van zzp-offerte.nl bieden sinds 2008 verzekeringen aan via internet. De oorspronkelijke oprichting van ons bedrijf is in 1990 geweest

Door gebruik te maken van internet kunnen wij onze kosten laag houden en dat kunt U terugzien aan onze premies.

Hoe kan ik mijn huidige verzekering beeindigen?
Normaal gesproken geldt er een opzegtermijn van 1 maand. Via onze opzegservice kunt U direct online een opzegkaartje aanmaken welke U ondertekend kunt versturen naar Uw huidige verzekeraar/ tussenpersoon.